Zasady i warunki

Zasady i warunki

Warunki i zasady firmy BBG CZ,sp. z o.o. sklepu internetowego www.partsdepot.pl Firma BBG CZ sp. z o.o. ma na celu zaoferować klientom najlepsze warunki zakupu i reklamacji , które byłyby lepsze niż zakupy i warunki oferowane przez konkurencję lub warunki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne. Jeśli w którymś z poniższych punktów warunki są w konflikcie z prawem chroniąc użytkownika końcowego (np. w przypadku zmiany prawa do ochrony prawnej praw konsumentów końcowych jest lepsza niż podana w warunkach zakupu), to w tym momencie warunki dotyczą tylko osób prawnych. Warunki dla konsumenta końcowego są regulowane przez ustawodawstwo.

1. Przepisy wprowadzające

Warunki te mają zastosowanie przy zakupach w internetowym sklepie www.partsdepot.pl. Warunki określają i wyjaśniają prawa i obowiązki sprzedawcy (podmiot,dostawca) i kupującego (klienta).

2. Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży

 • a) Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się z nimi.
 • b) Zamówienie jest wnioskiem umowy sprzedaży. Umowa zakupu powstaje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Zamówienia można anulować za pomocą kontaktów podanych na stronie www.partsdepot.pl
 • c) Kupujący nabywa towar w cenie obowiązującej w momencie składania zamówienia. W przypadku, że jest to zamówienie na specjalne towary lub towary, które nie są w magazynie u dostawcy, sprzedawca potwierdzi telefonicznie / e-mailem cenę i termin dostawy. Sprzedawca może zmienić cenę ze względu na obecną sytuację na rynku i w zależności od kursu CZK w stosunku do walut obcych. Jeśli nabywca nie będzie się zgadzać ze zmianą ceny, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Specjalne oferty i zniżki sa ważne tylko w podanych terminach albo do wyczerpania zasobów.
 • d) W przypadku zamówień o łącznej wartości towarów przekraczających 1000 zł z VAT będzie pobrana zaliczka w wysokości 25% całkowitej ceny zamówienia. Sprzedawca będzie informował nabywcę o sposobie wpłaty zaliczki jeszcze raz przy potwierdzeniu zamówienia.
 • e) Warunkiem płatności elektronicznej za zamówienie jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu.
 • f) Miejscem dostawy jest adres wskazany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 • g) Tytuł prawny do towarów przechodzi na kupującego,pod warunkiem zapłaty za towar.
 • h) Wypełnieniem formularza rejestracyjnego lub wiążącym zamówieniem w sklepie internetowym www.partsdepot.pl, kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i archiwizowanie danych osobowych i jego zakupach. Dane te będą zbierane tylko przez sprzedawcę i będą użyte w przypadku braku zapłaty za towar. Dane te zostaną usunięte na prośbę kupującego po rozliczeniu wszystkich transakcji wzajemnych, a upłyniecia okresu gwarancji.
 • i) Opłaty za wysyłkę są określone w warunkach dostawy. Opakowanie w wysokości ryczałtu 9% jest już wliczone w cenę towaru. Pod „opakowaniem” rozumi się kontrola kompletności towaru, bezpieczne zapakowanie kruchego/łamliwego towaru, jeśli oryginalne opakowanie nie chroni wystarczająco produkt przed uszkodzeniem w czasie transportu i dodatkowe informacje niezbędne do ubezpieczenia towaru podczas transportu.Ubezpieczenie towaru w przypadku uszkodzenia podczas transportu jest gwarantowane przez sprzedawcę.

Warunki te mają zastosowanie przy zakupach w internetowym sklepie www.partsdepot.pl. Warunki określają i wyjaśniają prawa i obowiązki sprzedawcy (podmiot,dostawca) i kupującego (klienta).

3. Reklamacja

 • a) Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem reklamacji sklepu www.partsdepot.pl i prawami obowiązującymi w Polsce.
 • b) Reklamację można złożyć u sprzedającego według warunków reklamacji na reklamacja@partsdepot.pl.
 • c) Wymiana lub zwrot jest możliwy tylko w przypadku zwrotu kompletnego produktu, w tym wszystkich jego części w idealnym stanie bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią faktury oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Formularz ten można pobrać TUTAJ.
 • d) Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • e) Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

4. Odstąpienie od umowy (zwrotu towaru w ciągu 10 dni )

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

 • a) Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz wypełnionym formularzem z dopiskiem „zwrot ”
 • b) Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi
 • c) Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta . Po otrzymaniu zwróconego towaru, sprzedający odda klientowi w ciągu nie dalszym niż 30 dni roboczych

Klientowi zostanie zwrócona kwota bez opłaty za opakowanie i bez opłaty za wysyłkę. Kupujący nie może wycofać się zgodnie z pkt 7 umowy sprzedaży:

 • a) świadczenie usług, jeżeli ich realizacja rozpoczęła się za jego zgodą przed upływem 10 dni od otrzymania świadczenia,
 • b) dostawy towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnie od sprzedawcy
 • c) dostawa towarów wyprodukowanych według życzenia konsumenta lub jego osoby, jak i towarów objętych szybkim zepsuciem i zużyciem
 • d) na dostawę nagrań audio i wideo i programów komputerowych, naruszenie oryginalnego opakowania
 • e) dostawa gazet, periodyków i czasopism
 • f) składający się z gry lub loterii

5. Odstąpienie od umowy (anulowanie zamówienia lub jego część)

Nabywca (osoba, nie firma z NIP/REGON) ma prawo anulować zamówienie lub tylko część zamówienie. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Aby pokryć koszty związane z odwołaniem zamówienia, kupujący zobowiązuje się do zapłaty za anulowanie zamówieniai w wysokości 15% ceny towaru, nie mniej jak 25 zł. O sposobie uiszczenia opłaty sprzedawca poinformuje kupującego. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą z NIP/REGON anulowanie zamówienia jest zawsze rozpatrywane indywidualnie. Wszystkie zaległe zadłużenie (niezapłacone kary) zostaną przekazane do naszych firm partnerskich i egzekwowane z wszystkimi związanymi z tym kosztami.

6. Nie odebranie przesyłki przez zamawiającego

UWAGA: Każde zamówienia jest wiążące (Obowiązek zapłaty i odbioru rzeczy wynika z normy przepisu art. 535 k.c.) według naszego regulaminu sprzedaży. Jeśli przesyłka pobraniowa nie zostanie odebrana , kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych za wysłanie towarów oraz opłaty manipulacyjnej od 35 zł. Składając zamówienie zgadzasz się na nasze warunki i kary umownej . Proszę pamiętać, że wszystkie zaległe zadłużenie (niezapłacone kary) zostaną przekazane do naszych firm partnerskich i egzekwowane, w tym wszystkich związanych z nimi kosztów.

7. Prawa i obowiązki sprzedawcy

 • a) Sprzedawca jest zobowiązany do wywiązania się z umowy, wysyłania zamówionego towaru i dostarczenia na adres kupującego w terminie o którym informował przy potwierdzeniu zamówienia. Razem z towarem kupujący zawsze otrzyma fakturę VAT.
 • b) Wszelkie dane osobowe podane podczas rejestracji są poufne. Jednak, jeśli kupujący nie płaci swoich zobowiązań po wezwaniu do zapłaty, dane osobowe wraz z zobowiązaniami zostaną przekazane firmie Deredes sp. z o.o. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883). Zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobywych oraz możliwość ich poprawiania.
 • c) Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia zarejestrowanego klienta z bazy danych, jeśli klient tego zażąda na piśmie. Patrz wyżej.
 • d) Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nabywca kilkakrotnie nie wypełnił swoje zobowiązanie nie odbierając przesyłkę i nie płacąc za towar.
 • e) Sprzedający ma prawo od odstąpienia od umowy (wiążące zamówienie), jeśli transakcja jest niemożliwa a nabywca nie zgodzi się na nowe warunki sprzedaży/zamówienia . W przypadku, gdy kupujący zapłacił za zamówiony towar z góry (przelew bankowy, PayPal) i wycofuje się z kontraktu według wyżej wymienionego powodu, sprzedawca zwróci pełną kwotę w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

8. Prawa i obowiązki kupującego

 • a) Zamawiający jest zobowiązany do napisania pełnego adresu, na który ma być zamówiony towar wysłany i wystawiona faktur VAT.
 • b) Kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru i zapłaceniu pełnej ceny. Z ostateczną ceną klient jest zapoznany przy złożeniu zamówienia jeszcze przed wiążącym potwierdzeniem zamówienia. W przypadku nie odebrania przesyłki będziemy postępować zgodnie z pkt 6 niniejszego zamówienia.
 • c) Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, na żądanie na piśmie. Sprzedawca wyraża zgodę w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku, wszelkie informacje o nabywcy z bazy danych usunąć. Patrz wyżej.
 • d) W przypadku nieodebrania pisemnego zawiadomienie od sprzedawcy na adres podany przez kupującego, uważa się ostatni dzień składowania na poczcie, że dokument został dostarczony, nawet jeśli kupujący nie dowie się o jego zawartości.

9. Postanowienia końcowe

 • a) Te zasady i warunki podane na stronie internetowej nabierają ważności z dniem wysłania elektronicznego zamówienia.
 • b) Odesłaniem zamówienia elektronicznego kupujący akceptuje wszystkie postanowienia obowiązujące w dzień wysłania zamówienia, również ceny zamówionych towarów wymienionych w katalogu internetowego sklepu www.partsdepot.pl , chyba że w konkretnym przypadku wyraźnie nie wynika inaczej.

Warunki dostawy

Zawarcie umowy:

Za zawarcie umowy uważa się kompletne wypełnienie elektronicznego zamówienia w sklepie internetowym www.partsdepot.pl lub telefoniczne zamówienie z podaniem wszystkich danych oosbowych. Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i procedurą reklamacji i zgadza się z nimi. Przesyłając zamówienie kupujący zgadza się z zawarciem umowy. Po odesłaniu zamówienia jest wysyłane do kupującego automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia.

Ceny towarów:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W przypadku wzrostu cen sprzedaży zawsze kontaktujemy się z kupującym, a cenę może zaakceptować lub odrzucić.

Kaucja:

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, dla zamówień o łącznej wartości przekraczającej 1000 zł z VAT żądamy bezzwrotnej kaucji w wysokości 25% całkowitej ceny zamówienia. Na części zamienne zamówione w USA (jeśli klient zdecydował się na dostawy w ciągu 30 dni roboczych) jest żądana bezzwrotna kaucja w wysokości 50%. Sprzedawca będzie nabywcę o wpłacie zaliczki i sposobie informował po potwierdzeniu zamówienia.

Dostawa towarów:

Po otrzymaniu wniosku, nasi pracownicy od razu sprawdzą jeśli zamówiony towar jest dostępny w magazynie u dostawcy. Jeśli dostawca ma zamówiony towar w magazynie zostanie dostarczone do Ciebie przez DHL w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli dostawca nie ma towaru w magazynie, pracownicy obsługi klienta poinformuje Cię natychmiast i jednocześnie poinformują o orientacyjnym czasie dostawy. Zamówienia otrzymane w weekendy i święta są potwierdzone automatycznie, a nasz personel je zawsze ponownie sprawdzi następnego dnia roboczego. Po dostawie, klient jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia przesyłki w obecności pracownika(kurier,listonosz) dostarczającego przesyłkę (liczba opakowań, nie odklejona taśma klejąca z logo firmy,uszkodzone pudełko, itd.) i odmówić przyjęcia niekompletnych lub uszkodzonych przesyłek. Wysyłka w dowolnym miejscu wPolsce jest pobierana zgodnie z cennikiem poniżej. Przy zamówieniu powyżej 650 zł z VAT jest BEZPŁATNA. . Cena transportu jest regulowana według obowiązującego cennika w dniu zamówienia. Przy zamówieniu większej ilości przedmiotów płacisz za wysyłkę według ilości opakowań, a nie według liczby elementów.

Sposób wysyłki Płatność Doręczenie Dostępność Cena
DHL Płatność przelewem Do 2 dni roboczych od wysyłki sprzedawcy Polska 30 PLN

Protokół szkody:

Odbiorca zobowiązany jest przy odbiorze do oglądnięcia przesyłki a przy widocznym uszkodzeniu opakowania i częściowej utraty towarów zgłosić reklamację (wypełnić formularz reklamacyjny –raport szkód) w obecności kuriera/listonosza, który jest zobowiązany do wypełnienia raportu szkód.Dalsze manipulacje z uszkodzoną przesyłką muszą być wykonane zgodnie z instrukcją spedytora. Jeśli uszkodzenie lub strata zawartości przesyłki nie została stwierdzona w obecności kuriera, odbiorca musi powiadomić firmę BBG CZ, sro o powstałej szkodzie bez zbędnej zwłoki, w chwili po stwierdzeniu szkody, nie później niż 24 godzin od daty dostawy. Następny dzień roboczy po zgłoszeniu szkody, kierowca sporzadzi raport szkody z klientem i będzie postępować zgodnie z jego instrukcjami.

Reklamacje

INawet z największym poświęceniem uwagi realizując Wasze zamówieniu, czasami może dojść do konieczności reklamacji zakupionego towaru. Tutaj mamy przygotowane informacje na temat jak rozwiązać tą nieprzyjemną sytuację. Firma BBG CZ sp. z o.o. ma na celu zaoferować klientom najlepsze warunki zakupu i reklamacji , które byłyby lepsze niż zakupy i warunki oferowane przez konkurencję lub warunki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne. Jeśli w którymś z poniższych punktów warunki są w konflikcie z prawem chroniąc użytkownika końcowego (np. w przypadku zmiany prawa do ochrony prawnej praw konsumentów końcowych jest lepsza niż podana w warunkach zakupu), to w tym momencie warunki dotyczą tylko osób prawnych. Warunki dla konsumenta końcowego są regulowane przez ustawodawstwo.

Reklamacja

 • 1. Reklamacja dotyczy towarów zakupionych w internetowym sklepie www.partsdepot.pl (lub zakupionych i odebranych w siedzibie firmy) jeśli towar jest wciąż objęty gwarancją. Roszczenie zostało sporządzone zgodnie z Kodeksem cywilnym zatwierdzonym przez EU, 40/1964, Dz. i Ochrony Konsumentów Ustawa 634/1992, Dz. jak powieści. Kupujący odbierając zamówiony towar zgadza się z procedurą składania reklamacji.
 • 2. Kupujący zobowiązany jest we własnym interesie zapewnić kontrolę towaru tak szybko, jak to możliwe po przyjęciu przesyłki. Jeśli kupujący nie sprawdzi przesyłkę a po czasie stwierdzi wady ukryte, reklamacja będzie w takim przypadku uwzględniona tylko w momencie udowodnienia, że wada towaru była ukryta lub powstała podczas transportu. Wszystkie ukryte wady towaru musi kupujący zawsze zgłaszać dostawcy (sprzedawca) bezzwłocznie, w przeciwnym wypadku dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności.

Gwarancja

 • 3. Okres gwarancji dla nowych towarów jest 24 miesiące. Okres gwarancji na dostarczony towar liczy się od daty wystawienia faktury i wydłuża sie o okres, w którym produkt jest w naprawie gwarancyjnej (Czas trwania reklamacji zaczyna sie od następnego dnia po otrzymaniu towarów i kończy się w dniu zakończenia reklamacji.) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji okresu gwarancji nie przedłuża się. Jeżeli reklamacja towarów była rozpatrywana w ustawowym okresie gwarancji a towar wymieniony na nowy, gwarancja jest odnowiona w całości. * Wyjątkiem mogą być towary produkowane do 31.12.2002 r. (ustawowy okres 6 miesięcy) i towary sprzedane z rabatem (towar uszkodzony, używany, niekompletny itp.) – tak zwana: Wyprzedaż.
 • 4. Gwarancja nie obejmuje:
  • a) wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i szkody wynikające z nich
  • b) wady spowodowane złą obsługą, nieprofesjonalnym lub nieodpowiednim montażem/użytkowaniem
  • c) zużycie wskutek normalnego użytkowania. (W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie gwarancja nie obejmuje wad, dla których zostały wynegocjonowane niższe ceny)
  • d) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z: - uszkodzenia mechaniczne towaru - napięcia (spalone elementy i obwody ) - niewłaściwej instalacji, obsługi, eksploatacji, lub niedbalstwo o towar - towary, które zostały skorygowane przez klienta (lakierowanie, gięcie, itp...) - element został uszkodzony przez działania natury lub zdarzeń losowych
 • 5. Gwarancja obejmuje wady materiału, funkcjonalne wady, wady powstałe przy producji , montażu lub instalacji towarów, przeprowadzone przez sprzedającego.

Warunki reklamacji

 • 6. Przy składaniu reklamacji musi być dostarczony kompletny reklamowany towar (lub jego reklamowana część – w takim przypadku konieczne jest, aby skonsultować się ze sprzedawcą; zwany dalej „reklamowany towar” ). Konsument we własnym interesie aby jak najszybciej załatwić reklamację powinnien razem z reklamowanym towarem dołączyć fakturę, która wskazuje na zawarcie umowy kupna reklamowanego towaru oraz wypełniony reklamacyjny formularz. Formularz można pobrać TUTAJ.
 • 7. W przypadku roszczeń konsumentów we własnym interesie klient powinien zapakować towar w odpowiedni sposób, najlepiej do oryginalnego opakowania, ze względu na ryzyko ewentualnego uszkodzenia towaru. Dostawca nie jest zobowiązany do przyjęcia przedmiotu reklamacji, jeśli klient nie prześle kompletnego towaru z wymaganą dokumentacją.
 • 8. Dokładny opis wadliwego towaru należy przekazać na początku zgłoszenia reklamacji, najpóźniej przy przekazaniu reklamowanego towaru do sprzedawcy.
 • 9. Wykonawca po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i sprawdzeniu reklamowanego towaru
  • a) uważa roszczenie za uzasadnione i załatwi reklamację na miejscu; w przypadky braku możliwości wyjaśnienia reklamacji na miejscu, przyjmie reklamowany towar i rozpocznie postępowanie reklamacyjne; o przejęcie reklamowanego towaru, dostawca wystawi dokument potwierdzający, który zgodność potwierdzą obie strony własnym podpisem (klient i sprzedawca)
  • b) na miejscu stwierdzi nieuzasadnioną reklamację i reklamowany towar odeśle klientowi
  • c) przyjmie reklamowany towar do oceny ekspertów, w oparciu o wyniki ekspertyzy reklamacja będzie uznane za zgodna z prawem i będzie załatwiona zgodnie z postępowaniem reklamacyjnym bez zbędnej zwłoki, lub zostanie odrzucona; o przejęcie reklamowanego towaru, dostawca wystawi dokument potwierdzający, który zgodność potwierdzą obie strony własnym podpisem (klient i sprzedawca), o sposobie załatwienia reklamacji (uznanie roszczenia za uzasadnione lub uznanie roszczenie za bezpodstawne) sprzedawca powiadomi klienta w wcześniej uzgodniony sposób (w formie pisemnej lub za pomocą jakichkolwiek środków porozumiewania się na odległość).
 • 10. W przypadku uzasadnionych reklamacji, dostawca może postępować w następujący sposób:
  • a) Niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna lub nieusuwalne, towar zostanie wymieniony na nowy (lub jego wadliwa część) tego samego typu, lub sprzedawca zaproponuje znaczną zniżkę.
  • b) Jeżeli w reklamowanym towarze nie można usunąć/naprawić nieodwracalne wady, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu według postępowania zgodnie z pkt a), sprzedawca odda klientowi pieniądze za reklamowany towar. To samo dotyczy, jeśli nie można w sposób opisany w punkcie a) , rozwiązać reklamację 3 identycznie ponownie występujących wad uniemożliwiajacych prawidlowe użytkowanie towaru. W przypadku postępowania według pkt b) Klient zobowiązany jest do przekazania całego reklamowanego przedmiotu dostawcy, w tym towaru i dokumentacji, strony umowy w tym przypadku rozwiążą umowę według zasad o bezpodstawnym wzbogaceniu się.
 • 11. O możliwości odebrania reklamowanego przedmiotu z postępowania reklamacyjnego (w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną lub nieuzasadnioną) sprzedawca powiadomi klienta wcześniej uzgodnionym sposobem (w formie pisemnej lub za pomocą jakichkolwiek środków porozumiewania się na odległość).
 • 12. W przypadku nie odebrania reklamowanego towaru przez klienta po zgłoszeniu przez dostawcę według pkt 18, dostawca ma prawo postępować zgodnie z warunkami dostawy sprzedawcy.
 • 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji dostawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odpowiadającą skutecznym kosztom postępowania reklamacyjnego (stosowane w przypadku osób prawnych).

Reklamacja przesyłek uszkodzonych przez przewoźnika

Przed odebraniem towaru/przesyłki od firmy spedycyjnej proszę dokładnie sprawdzić stan opakowania. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, prosze spisać „raport szkody” . Stwierdzisz usterkę później, natychmiast skontaktuj się z firmą transportową, która dostarczyła przesyłkę i zażądaj sporządzenie raportu szkody. Najpóźniej w ciągu 24 godzin. Wadliwe towary wraz z protokołem uszkodzenia proszę przesłać do naszege centrum reklamacyjnego.